Geen categorie

27 berichten

Sander Filippini over Karin

Via Yuverta MBO velp ben ik in contact gekomen met Karin. Karin weet de coachingsafspraken op een informele en ontspannen manier in te richten. Door middel van een persoonlijkheidstest, opdrachten en de gesprekken heb ik weer meer grip gekregen op mijn persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten. En ben ik meer bewust geworden van mijn valkuilen en hoe ik daar op de juiste manier mee om kan gaan. Ik blik terug op positieve afspraken en gesprekken die mij geholpen hebben bij de uitdagingen die ik had voor het coachingstraject.

Bedankt voor je hulp, Karin!

Sander Filippini
Opleidingscoördinator/Docent bij Yuverta mbo Velp

(bekijk alle referenties)

Maurice Koster – Senior opleidingsmanager Yuverta

 

Het afgelopen jaar zijn we gaan samenwerken met HELMAN & PARTNERS. Onze onderwijsinstelling kent al jarenlang een laag verzuim op locatie en daar zijn we trots op! Een betrokken team, met een hoge mate van bereidheid om iedere dag van betekenis te zijn voor onze studenten. De afgelopen jaren neemt de ervaren druk bij het team van docenten toe. Werkdruk in het mbo is dan ook een actueel onderwerp. Als onderwijsinstelling proberen we hierop te organiseren. Zo werken we met het team aan ons onderwijskundig verhaal, met daarbij expertiseteams die elkaar vinden op inhoud en met elkaar optrekken op thema’s. Elkaar ontmoeten en kennisdeling is hierbij belangrijk. Samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge verwachtingen. Dit lijkt zo vanzelfsprekend, maar vraagt reflectie van eenieder die hier onderdeel van uitmaakt. Wat is mijn bijdrage/ rol in het grotere geheel en waar liggen mijn talenten, maar ook ontwikkelpunten? In de dynamische wereld van het mbo, is de hulpvraag stellen belangrijker dan ooit tevoren. De grotere ondersteuningsbehoefte op locatie hangt ook samen met de intrede van Corona. Druk op organisatie, het gemis van elkaar ontmoeten en een onzeker perspectief, hebben gemaakt dat we met momenten wat uit balans zijn geraakt. 

Wij voelden sterk de behoefte hier actief op te organiseren en een aanbod in begeleiding op team- en individueel niveau te bieden. Karin Starink van HELMAN & PARTNERS vult een deel van deze coaching en begeleiding in en daar zijn we als organisatie erg te spreken over. Een sterke herkenbare lijn met veel zorgvuldigheid en aandacht voor het individu. De processtappen zijn doordacht en geven inzicht in wat nodig is. Eigenaarschap ligt bij de professional en instrumenten als een MDI-analyse en de inzet van een acteur zijn helpend in het proces. Karin heeft aandacht voor de mens en het ‘probleem’. Ze is duidelijk naar de organisatie in wat nodig is om een goed begeleidingstraject op te kunnen zetten. Karin stemt af, zonder inhoudelijk inzage te geven in de gesprekken en de inzichten die ontstaan. Dit maakt dat ze integer en betrouwbaar is en daarmee een veilige omgeving creëert voor de organisatie en het individu.

De trajecten die Karin bij ons op locatie heeft begeleid, hebben geresulteerd in collega’s die weer vertrouwen hebben gekregen in de werkzaamheden en de toekomst. Haar vermogen tot relativering, het creëren van een gezellige omgeving en de duidelijkheid die ze biedt, maakt dat er daadwerkelijk stappen gezet worden.

Wij geven er graag een vervolg aan, met aandacht voor onze toppers die zo waardevol zijn voor onze organisatie.

@ Karin Starink: Dank voor de prettige samenwerking!  

Maurice Koster 
Senior opleidingsmanager Yuverta mbo

Arjen R. Jaarsma Partner bij De Roo Management & Advies

Arjen Jaarsma over Karin

Arjen R. Jaarsma

De afgelopen jaren heb ik als werkgever meerdere keren met Karin Starink mogen werken als externe coach en trainer. Bij individuele vragen van medewerkers over loopbaan, perspectief en/of functioneren weet zij op prettig laagdrempelige wijze mensen te helpen bij het bepalen van de eigen koers. Daar waar het gaat om het functioneren van teams heeft ze de juiste toon en aanpak om beweging en ruimte te creëren voor verdere ontwikkeling.

Arjen R. Jaarsma – Instellingsdirecteur – Aeres

(bekijk alle referenties)

Eva Vermeulen

Vanuit Helicon kreeg ik de mogelijkheid om mezelf eens onder de loep te nemen omdat ik tegen mezelf aanliep in het onderwijs. Karin en ik hadden meteen een klik in het eerste gesprek. Ze zorgt voor een ongedwongen en gezellige sfeer waardoor ik mij meteen op mijn gemak voelde. Ze heeft mij laten inzien dat je op verschillende manieren kan communiceren met verschillende menstypes. Door onze gesprekken, inzichten en opdrachten heb ik weer  regie op mijn loopbaan gekregen. Dankjewel hiervoor!

Eva VermeulenDocent

Coach en creatieveling 


(bekijk alle referenties)

Thijs van der Harst over Karin

Helicon Opleidingen MBO Velp  heeft Karin Starink als coach aan mij verbonden.  Karin zorg voor een prettige ongedwongen sfeer. Ze luistert, leeft mee en komt in overleg met je tot een persoonlijk coach traject. Het mooie is dat je eigenlijk gewoon een gezellig gelijkwaardig gesprek hebt maar ondertussen veel inzichten en stijlen bespreekt.  In korte tijd met hulp van Karin, test en acteur een mooie groei kunnen doormaken. 
Ik zou zeggen eigenlijk altijd wel goed om af en toe eens met een coach te gaan zitten om te kijken hoe je als mens/professional je kan ontwikkelen .

Thijs van der Harst
(bekijk alle referenties)

Sandra den Besten – Apotheker

Ik ken Karin al jaren van teamtrainingen in de apotheek. Ik heb haar gevraagd mij te helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Ze heeft advies gegeven over mijn CV en motivatiebrieven. Tevens hebben we besproken wat er in een sollicitatiegesprek gevraagd kan worden en hebben we deze gesprekstechnieken geoefend. Hierdoor kom je beslagen ten ijs bij moeilijke vragen en geeft het zelfvertrouwen. Door haar positieve energie, opgeruimde blik op de situatie en de opbouwende feedback kon ik het oude een plaats geven en de nieuwe uitdaging in mijn nieuwe baan aangaan. 

Sandra den Besten

April 2021

(bekijk alle referenties)

Seyda Ulutas

Ik vond het een leerzame cursus. Ik heb mijzelf dankzij deze cursus beter leren kennen. Het heeft een positieve bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Augustus 2020

Seyda Ulutas

(bekijk alle referenties))

Ingrid Nahumury over Karin

Karin heeft mij inzicht gegeven in competenties en drijfveren, zowel van mezelf als van anderen. Haar persoonlijke aanpak en direct toepasbare handvatten hebben ervoor gezorgd dat ik persoonlijk gegroeid ben in het benutten van mijn kwaliteiten, het verbeteren van de communicatie en het versterken van mijn leiderschapsvaardigheden.

Ingrid Nahumury

21 augustus 2019

(bekijk alle referenties)

John Wisman over trainer Karin Starink

John Wisman en Bartek Nowicki over Karin

John Wisman over trainer Karin Starink

Medio 2016 hebben wij (John Wisman en Bartek Nowicki) Apotheek De Linge in Opheusden overgenomen. De vorige eigenaar beheerde de apotheek ruim 25 jaar.

Het was een drukke apotheek met een voornamelijk zelfsturend team. De wachttijden in de apotheek waren gemiddeld tot lang en de tevredenheid onder de patiënten was lager dan het landelijk gemiddelde.

Ons eerste doel na de overname was om de wachttijden drastisch terug te brengen en om de patiënt tevredenheid drastisch te verhogen. De maatregelen die we genomen hebben sorteerden vrij snel effect  maar ze leidden ook tot onrust en verminderde tevredenheid binnen het team.

Bartek-Nowicki over trainer Karin Starink van Helman & Partners

Dit was voor ons de reden om Karin Starink in te schakelen. Het coaching traject dat we met haar ingezet hebben was voornamelijk gericht op de communicatie binnen het team. Daarnaast was de communicatie tussen de apothekers en het team een speerpunt. Zij hielp ons om onze visie en onze doelen duidelijk over te brengen richting het team.

De trainingen zijn door de leden van het team en door ons als zeer prettig ervaren.

De sessies, ondersteund door een acteur, waren leerzaam maar confronteerden de teamleden met hun gedrag. Uiteindelijk leidden de trainingen ook tot een omslag met een verbeterde tevredenheid van het team en van ons.

 

Wij zijn zeer blij met de manier waarop Karin ons deze omslag heeft helpen te bereiken!  

John Wisman & Bartek Nowicki

Apotheek de Linge in Opheusden

Februari 2019

John Wisman en Bartek Nowicki over Karin Starink van Helman & Partners

(bekijk alle referenties))

Lillian Elwuar

Ik was toe aan een carrièreswitch maar wist totaal niet in welke sector ik het moest zoeken. Karin kwam op mijn pad en na een leuk en gezellig intakegesprek zijn we het traject samen aangegaan. Tijdens mijn sessies met Karin ontving ik nieuwe inzichten, eyeopeners en motivatie om door te gaan in mijn zoektocht.

Lillian Elwuar

Kindergarden

Amsterdam 20 januari 2019

(bekijk alle referenties)

C. Schneider – Apotheker

Teamtraining in de apotheek

Wij hebben een beroep gedaan op Helman & Partners voor een teamtraining in de apotheek. Centraal voor ons staat samenwerking op de werkvloer in een klein team waarbij je in sterke mate op elkaar bent aangewezen. Het is van evident belang dat ieders activiteiten op elkaar aansluiten. Wanneer er gaten vallen, lees werk niet wordt gedaan heeft een ander daar direct last van.

Centraal tijdens de training stond het erkennen van de afhankelijkheid van elkaar, het aansturing en terugkoppelen van werkzaamheden, luistervaardigheden met als resultaat verhoging van de arbeidsvreugde.

Tijdens de training was Karin uitstekend in staat de problemen op de werkvloer naar boven te krijgen en anderzijds ook op een voor iedereen prettige en respectabele manier bespreekbaar te maken. Aan de hand van door de medewerkers aangedragen praktijkvoorbeelden werd naar oplossingsrichtingen gezocht welke voor de medewerkers het beste uitvoerbaar waren zonder afbreuk te doen aan de werkzaamheden binnen de apotheek.

Bij een van de sessies was ook een acteur aanwezig. Zijn rollenspel werd als zeer zinvol ervaren en hij weet een ieder in zijn waarde te laten. De meeste medewerkers zijn normaal niet zo gecharmeerd van een rollenspel maar nu deed iedereen enthousiast mee.

Na een tweetal sessies heeft de teamtraining geleid tot een efficiëntere taakverdeling op de werkvloer, een hoger rendement van de werkzaamheden, een vermindering van de ervaren werkdruk alsmede een hechtere samenwerking.

Carlo Schneider

Laren 5 januari 2018

(bekijk alle referenties)

Wooncorporatie De Goede Woning

Karin Starink heeft ons uitstekend geholpen in haar rol als team coach. Na een beperkt aantal sessies waren er structurele verbeteringen in de onderlinge samenwerking aan te wijzen. Daarnaast heeft zij een individuele medewerker op professionele wijze begeleid naar een vervolgstap.

Arjen R. Jaarsma, Manager Wonen, De Goede Woning (Zoetermeer)

15 januari 2018

(bekijk alle referenties)

Maaike Overeem

Ik kwam bij Karin terecht omdat ik zoekende was naar wat ik precies wilde, zowel zakelijk als privé. Je moet tegenwoordig van alles kunnen en zijn, maar wat wil ik zelf nou eigenlijk? En wat past bij mij? Hierdoor zat ik niet goed in mijn vel, was ik niet mezelf en kwam ik dan ook niet goed uit de verf. Maar ik weet dat ik meer in me heb! Door de toegankelijke, vriendelijke, en ook directe manier van benaderen heeft Karin me geholpen meer inzicht te krijgen in mezelf. Wie ik ben, wat bij me past, wat ik wil, en dat dit OK is!

In combinatie met concrete feedback en handvaten op- en voor situaties die ik lastig vond heb ik gaandeweg mijn zelfvertrouwen terug gekregen en mezelf weten te herpakken.

Het is een leerproces waar ik mee bezig zal blijven, maar waarbij Karin me met haar kennis en skills goed kan begeleiden.

Naast de sessies is Karin altijd goed te bereiken als je ineens toch ergens tegen aan loopt; fijn om een hulplijn achter de hand te hebben (alleen de gedachte helpt al)!

Naast een gedreven coach, met veel positieve energie en oprechte interesse in jou als persoon, is Karin ook gewoon een heel leuk mens!

Maaike Overeem
31 december 2016

(bekijk alle referenties)

Pascale

Half december heb ik Karin benaderd, omdat ik wel wat hulp kon gebruiken met sollicitatiegesprekken voeren. Ik was al een aantal malen uitgenodigd voor een gesprek, maar werd telkens afgewezen. Dat deed mijn zelfvertrouwen geen goed en ging ik op zien tegen een sollicitatiegesprek. Ik was elke keer enorm zenuwachtig en had daardoor heel veel woorden nodig om iets duidelijk te maken en werd weinig concreet.
In het gesprek met Karin gaf ze mij handvatten, tips en voorbeelden. Alle vragen waar ik moeite mee had, nam ze uitvoerig met mij door. Hierdoor kreeg ik weer zelfvertrouwen en kwam weer in mijn kracht te staan. Twee weken later had ik een nieuwe baan gevonden! Zonder Karin was dit absoluut niet gelukt!

Pascale
29 december 2016

(bekijk alle referenties)

Max Eikelenboom

max-eikelenboom-over-coaching-van-helman-partnersDoor de gesprekken met Karin ben ik meer over mezelf te weten gekomen, zoals welk type persoon ik ben en wat mijn valkuilen waren. Bij mijn vorige werkgever heb ik teveel zaken maar aangenomen zoals ik dacht dat ze waren zonder door te vragen, mijn verantwoordelijkheden duidelijk te hebben, of bepaalde zaken te checken. Karin heeft mij hierin een spiegel voorgehouden.
Zodoende ben ik achter mijn leerpunten gekomen om een nieuwe uitdaging te vinden bij een andere werkgever. Daarnaast heb ik meer inzicht gekregen in mijn ambities op carrière gebied. Ik heb geleerd welke andere type personen er zijn en hoe ik mijn voordeel daaruit kan halen in een (sollicitatie)gesprek. Ook kan ik mijn eigen toegevoegde waarde nu beter verwoorden en meer overtuigen. Maar vooral heb ik geleerd welke eigenschappen ik meer en beter wil ontwikkelen om te groeien in hetgeen wat ik leuk vind om te doen en niet meer dezelfde fouten te maken.
Inmiddels ben ik aan het werk bij een nieuwe werkgever en pak ik de zaken anders aan. Dat komt mede door de waardevolle gesprekken en inzichten die Karin mij gegeven heeft. Mocht ik in de toekomst nog eens ergens tegen aan lopen, dan zal ik Karin zeker nogmaals benaderen.

Max Eikelenboom
30 oktober 2016

(bekijk alle referenties))

Lotte van de Lustgraaf over haar coach Karin Starink

Lotte van de Lustgraaf

Lotte van de Lustgraaf over haar coach Karin Starink

Ik heb Karin benaderd, omdat ik niet zo goed wist wat ik wilde na mijn Economie studie. De (paar) sollicitatiegesprekken die ik had gehad maakten mij steeds meer onzeker over wat er nou precies ‘mis’ ging. Tijdens het eerste gesprek met Karin voelde het gelijk goed en gaf Karin mij gelijk het gevoel dat mijn onzekerheid goed op te lossen was. In plaats te solliciteren naar wat voor de hand na mijn financiële studie, moet ik gaan solliciteren bij functies waar ik zo enthousiast van wordt: horeca, gastronomie en wijn. Dit heeft mij goed aan het denken gezet en ben ik zelf stappen gaan ondernemen. Binnen 3 sessies had ik een baan die goed bij mij past, met collega’s waar ik mij fijn bij voel en komt mij studie uiteindelijk ook nog eens van pas! Door de handige tools van Karin heb ik een beter beeld van mijzelf en mijn omgeving gekregen en dat vind ik erg waardevol. Mocht ik in de toekomst nog een keer ergens tegen aan lopen aarzel ik geen twee keer om weer bij haar aan te kloppen!

Lotte van de Lustgraaf
4 februari 2016

(bekijk alle referenties)

Selma Hoekstra over Karin Starink van Helman & Partners - www.helman.nl

Selma Hoekstra

Selma Hoekstra over Karin Starink van Helman & Partners

Karin heeft mij inzicht gegeven in het sollicitatiegesprek. Ik weet nu waarom het vaak fout ging; en ja, het is te leren. Door haar kordate en humorvolle aanpak tijdens de sollicitatietraining heb ik al haar adviezen in het laatste sollicitatiegesprek opgevolgd. Nu heb ik de baan gekregen die ik dolgraag wilde.

Selma Hoekstra
3 juli 2015

(bekijk alle referenties)

Ellen Klein-Huver over de coach Karin Helman van Helman & Partners - www.helman.nl

Ellen Klein – Huvêr

Ellen Klein-Huver

Je kent het wel, van die momenten waarop je beseft dat het succes je toelacht en je complimenten krijgt voor wat je doet en wie je bent….maar toch is daar een obstakel, een onzekerheid, waardoor je geremd wordt en niet volledig kunt zijn wie je bent. Het beperkt je in hetgeen je zo graag zou willen maar je kunt jezelf hierin niet sturen. Ik liep aan tegen dit gevoel, telkens weer dat punt waarop ik credits kreeg maar deze in alle bescheidenheid niet voelde omdat er altijd wel weer een kritische stem was. Het was genoeg, ik had behoefte aan een coach. Een coach welke mij kon leiden door het pad met obstakels, één die ik kon vertrouwen en exact de aanvullingen bracht welke ikzelf niet kon leveren. Een persoon met een carriére ‘op niveau’, zodat zij mij kon helpen in mijn groei. Na enig speurwerk vond ik Karin, wat een geweldige vrouw en zo vriendelijk en toegankelijk! Karin heeft enorm veel ervaring in het bedrijfsleven en bezit een enorme kennis welke zij graag deelt en dit ook kan! Het is fijn en leerzaam om te luisteren naar haar verhalen en voorbeelden, omdat deze zo herkenbaar zijn! Ik ben nu een aantal maanden bij Karin op consult en ik durf te zeggen dat ik enorm ‘gegroeid’ ben. De coaching van Karin is voor mij geen tijdelijk traject, maar een structurele support zonder einddatum. Ik hoop nog veel van Karin te kunnen leren, want één ding is zeker, deze vrouw heeft de skills!

Ellen Klein – Huvêr
11 juni 2015

(bekijk alle referenties)

Marlous over coach Karin Starink - referentie - www.helman.nl

Marlous de Wit-Williamson

Marlous over Karin Helman - referentie

Ik kwam bij Karin op een heel moeilijk moment in mijn leven. Ik stond echt op een kruispunt. Door haar betrokken en gedreven manier van coaching heeft ze mij fantastisch door die periode begeleid. Ik kreeg de handvatten die ik nodig had om de juiste keuzes en beslissingen te maken. Met haar nimmer aflatende enthousiasme, interesse en energie weet ze mij continue te motiveren om het beste uit mezelf te halen.

Marlous de Wit-Williamson
12 augustus 2014

(bekijk alle referenties)

Marieke Veenstra over Karin Starink van Helman & Partners www.helman.nl

Marieke Veenstra

Marieke Veenstra over Helman & Partners

Karin is een persoonlijke, betrokken en gedreven coach. Haar jarenlange ervaring, enthousiasme en prettige manier van feedback geven hebben mij geholpen een betere work-life balance te vinden en hebben mij meer inzicht gegeven in competenties en drijfveren. Naast dat het mij persoonlijk en op zakelijk vlak geholpen heeft gebruik ik haar tips en ideeën ook voor het managen en motiveren van mijn team.

Marieke Veenstra – Manager SEO – Maxlead

(bekijk alle referenties)

Hans Moerbeek

Op de huidige arbeidsmarkt geldt dat je al oud bent op je 40e. Ik ben dan als 55 jarige bejaard. Om op deze leeftijd nog een kans te maken op een nieuwe functie heb ik gebruik mogen maken van de communicatie skills van coach Karin Starink. Door de sollicitatie met Karin voor te bereiden heb ik met een perfecte brief en meer zelfvertrouwen tijdens de sollicitatie rondes binnen twee maanden de baan die ik wil. Dat is succesvolle sollicitatiecoaching!

Hans Moerbeek

(bekijk alle referenties)

Cathy Ligtenberg

Karin heeft mij geholpen tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe baan, nadat het bedrijf waar ik mijn 1e functie na mijn afstuderen vervulde in slecht weer kwam. Het was erg prettig om in die toch onzekere tijd met haar samen aan de slag te gaan. Door middel van fijne gesprekken en invullen van een aantal tests hebben we bekeken met welke persoonlijke kwaliteiten ik mezelf het beste kan profileren. Ook gaf Karin handvatten om met deze informatie met een frisse blik naar vacatureteksten te kijken. De waardevolle feedback die Karin gaf op mijn sollicitatiebrief en mijn cv zorgde ervoor dat ik met vertrouwen solliciteerde op functies die echt bij mij paste. De sollicitatiegesprekken die volgde kon ik op deze manier zelfverzekerd ingaan. Het heeft geresulteerd in een baan die bij mij past en waar ik nog steeds met veel plezier werkzaam ben.

Cathy Ligtenberg
5 februari 2014

(bekijk alle referenties)

Toon Kilian over Karin Starink van Helman & Partners - www.helman.nl

Toon Kilian

Toon Kilian over Karin Starink van Helman & Partners - www.helman.nlKarin heb ik leren kennen als een gedreven en ervaren coach. Door op een prettige wijze te reflecteren en confronteren heb ik leren ontdekken wat mijn sterke kanten zijn. Op een inspirerende manier heeft Karin naar boven gekregen waar mijn passies, competenties en ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Haar persoonlijkheid maken haar een betrokken coach die ik zeer kan aanbevelen.

Toon Kilian

(bekijk alle referenties)

Eric Wiersma over Karin Starink van Helman & Partners - www.helman.nl

Eric Wiersma

Eric Wiersma over Karin Starink van Helman & Partners

Namens de Broekriem – een platform voor en door werkzoekenden – heb ik Karin gevraagd een workshop te geven over het sollicitatiegesprek, hetgeen ze vanochtend met enthousiasme en overtuiging heeft gedaan.

Karin is een prettige en inspirerende trainer en coach, die op basis van haar jarenlange recruitment ervaring nuttige tips geeft over houding en gedrag tijdens het solliciteren. Dit heb ik mogen ervaren tijdens een workshop vandaag. Ze wist mij en de overige deelnemers te inspireren met aanspreekbare voorbeelden vanuit de praktijk.

Eric Wiersma – debroekriem.nl

(bekijk alle referenties)

Rob Steenbrink - MAXLEAD zoekmachine marketing

Rob Steenbrink

Rob Steenbrink - MAXLEAD zoekmachine marketing

Karin Starink van Helman & Partners helpt ons al jaren met het coachen van onze medewerkers. Karin weet door een persoonlijke aanpak onze mensen op een hoger niveau te krijgen.
Ze helpt met name met het vinden van de juiste work-life balance waardoor onze mensen zowel zakelijk als prive beter “in hun vel” komen te zitten. Dat zien we terug in onze resultaten.

Rob Steenbrink, Directeur Maxlead Zoekmachinemarketing

(bekijk alle referenties)

Workshop deelnemer

Ik heb Karin ervaren als een gepokte en gemazelde trainer die de kneepjes van het vak goed kent. Vanuit haar veelzijdigheid oa in recruitment kan zij inhoud kan geven aan haar vak en dit prima overdragen in groepen. Dit vond plaats ivm een workshop vanmorgen, waarbij Karin zorgde voor goede slides en interactie en als kers op de taart je ook nog een zelfanalyse liet doen, wellicht ook toe te passen op gesprekspartners bij een sollicitatie. Kortom een leerzaam en nuttig geheel.

Workshop deelnemer

(bekijk alle referenties)