Maurice Koster – Senior opleidingsmanager Yuverta

Het afgelopen jaar zijn we gaan samenwerken met HELMAN & PARTNERS. Onze onderwijsinstelling kent al jarenlang een laag verzuim op locatie en daar zijn we trots op! Een betrokken team, met een hoge mate van bereidheid om iedere dag van betekenis te zijn voor onze studenten. De afgelopen jaren neemt de ervaren druk bij het team van docenten toe. Werkdruk in het mbo is dan ook een actueel onderwerp. Als onderwijsinstelling proberen we hierop te organiseren. Zo werken we met het team aan ons onderwijskundig verhaal, met daarbij expertiseteams die elkaar vinden op inhoud en met elkaar optrekken op thema’s. Elkaar ontmoeten en kennisdeling is hierbij belangrijk. Samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge verwachtingen. Dit lijkt zo vanzelfsprekend, maar vraagt reflectie van eenieder die hier onderdeel van uitmaakt. Wat is mijn bijdrage/ rol in het grotere geheel en waar liggen mijn talenten, maar ook ontwikkelpunten? In de dynamische wereld van het mbo, is de hulpvraag stellen belangrijker dan ooit tevoren. De grotere ondersteuningsbehoefte op locatie hangt ook samen met de intrede van Corona. Druk op organisatie, het gemis van elkaar ontmoeten en een onzeker perspectief, hebben gemaakt dat we met momenten wat uit balans zijn geraakt. 

Wij voelden sterk de behoefte hier actief op te organiseren en een aanbod in begeleiding op team- en individueel niveau te bieden. Karin Starink van HELMAN & PARTNERS vult een deel van deze coaching en begeleiding in en daar zijn we als organisatie erg te spreken over. Een sterke herkenbare lijn met veel zorgvuldigheid en aandacht voor het individu. De processtappen zijn doordacht en geven inzicht in wat nodig is. Eigenaarschap ligt bij de professional en instrumenten als een MDI-analyse en de inzet van een acteur zijn helpend in het proces. Karin heeft aandacht voor de mens en het ‘probleem’. Ze is duidelijk naar de organisatie in wat nodig is om een goed begeleidingstraject op te kunnen zetten. Karin stemt af, zonder inhoudelijk inzage te geven in de gesprekken en de inzichten die ontstaan. Dit maakt dat ze integer en betrouwbaar is en daarmee een veilige omgeving creëert voor de organisatie en het individu.

De trajecten die Karin bij ons op locatie heeft begeleid, hebben geresulteerd in collega’s die weer vertrouwen hebben gekregen in de werkzaamheden en de toekomst. Haar vermogen tot relativering, het creëren van een gezellige omgeving en de duidelijkheid die ze biedt, maakt dat er daadwerkelijk stappen gezet worden.

Wij geven er graag een vervolg aan, met aandacht voor onze toppers die zo waardevol zijn voor onze organisatie.

@ Karin Starink: Dank voor de prettige samenwerking!  

Maurice Koster 
Senior opleidingsmanager

Yuverta mbo

Arjen Jaarsma over Karin

De afgelopen jaren heb ik als werkgever meerdere keren met Karin Starink mogen werken als externe coach en trainer. Bij individuele vragen van medewerkers over loopbaan, perspectief en/of functioneren weet zij op prettig laagdrempelige wijze mensen te helpen bij het bepalen van de eigen koers. Daar waar het gaat om het functioneren van teams heeft ze de juiste toon en aanpak om beweging en ruimte te creëren voor verdere ontwikkeling.

Arjen R. Jaarsma – Instellingsdirecteur – Aeres

(bekijk alle referenties)

Eva Vermeulen

Vanuit Helicon kreeg ik de mogelijkheid om mezelf eens onder de loep te nemen omdat ik tegen mezelf aanliep in het onderwijs. Karin en ik hadden meteen een klik in het eerste gesprek. Ze zorgt voor een ongedwongen en gezellige sfeer waardoor ik mij meteen op mijn gemak voelde. Ze heeft mij laten inzien dat je op verschillende manieren kan communiceren met verschillende menstypes. Door onze gesprekken, inzichten en opdrachten heb ik weer  regie op mijn loopbaan gekregen. Dankjewel hiervoor!

Eva VermeulenDocent

Coach en creatieveling 


(bekijk alle referenties)

Thijs van der Harst over Karin

Helicon Opleidingen MBO Velp  heeft Karin Starink als coach aan mij verbonden.  Karin zorg voor een prettige ongedwongen sfeer. Ze luistert, leeft mee en komt in overleg met je tot een persoonlijk coach traject. Het mooie is dat je eigenlijk gewoon een gezellig gelijkwaardig gesprek hebt maar ondertussen veel inzichten en stijlen bespreekt.  In korte tijd met hulp van Karin, test en acteur een mooie groei kunnen doormaken. 
Ik zou zeggen eigenlijk altijd wel goed om af en toe eens met een coach te gaan zitten om te kijken hoe je als mens/professional je kan ontwikkelen .

Thijs van der Harst
(bekijk alle referenties)

Sandra den Besten – Apotheker

Ik ken Karin al jaren van teamtrainingen in de apotheek. Ik heb haar gevraagd mij te helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Ze heeft advies gegeven over mijn CV en motivatiebrieven. Tevens hebben we besproken wat er in een sollicitatiegesprek gevraagd kan worden en hebben we deze gesprekstechnieken geoefend. Hierdoor kom je beslagen ten ijs bij moeilijke vragen en geeft het zelfvertrouwen. Door haar positieve energie, opgeruimde blik op de situatie en de opbouwende feedback kon ik het oude een plaats geven en de nieuwe uitdaging in mijn nieuwe baan aangaan. 

Sandra den Besten

April 2021

(bekijk alle referenties)

Seyda Ulutas

Ik vond het een leerzame cursus. Ik heb mijzelf dankzij deze cursus beter leren kennen. Het heeft een positieve bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Augustus 2020

Seyda Ulutas

(bekijk alle referenties))

Ingrid Nahumury over Karin

Karin heeft mij inzicht gegeven in competenties en drijfveren, zowel van mezelf als van anderen. Haar persoonlijke aanpak en direct toepasbare handvatten hebben ervoor gezorgd dat ik persoonlijk gegroeid ben in het benutten van mijn kwaliteiten, het verbeteren van de communicatie en het versterken van mijn leiderschapsvaardigheden.

Ingrid Nahumury

21 augustus 2019

(bekijk alle referenties)

John Wisman en Bartek Nowicki over Karin

John Wisman over trainer Karin Starink

Medio 2016 hebben wij (John Wisman en Bartek Nowicki) Apotheek De Linge in Opheusden overgenomen. De vorige eigenaar beheerde de apotheek ruim 25 jaar.

Het was een drukke apotheek met een voornamelijk zelfsturend team. De wachttijden in de apotheek waren gemiddeld tot lang en de tevredenheid onder de patiënten was lager dan het landelijk gemiddelde.

Ons eerste doel na de overname was om de wachttijden drastisch terug te brengen en om de patiënt tevredenheid drastisch te verhogen. De maatregelen die we genomen hebben sorteerden vrij snel effect  maar ze leidden ook tot onrust en verminderde tevredenheid binnen het team.

Bartek-Nowicki over trainer Karin Starink van Helman & Partners

Dit was voor ons de reden om Karin Starink in te schakelen. Het coaching traject dat we met haar ingezet hebben was voornamelijk gericht op de communicatie binnen het team. Daarnaast was de communicatie tussen de apothekers en het team een speerpunt. Zij hielp ons om onze visie en onze doelen duidelijk over te brengen richting het team.

De trainingen zijn door de leden van het team en door ons als zeer prettig ervaren.

De sessies, ondersteund door een acteur, waren leerzaam maar confronteerden de teamleden met hun gedrag. Uiteindelijk leidden de trainingen ook tot een omslag met een verbeterde tevredenheid van het team en van ons.

Wij zijn zeer blij met de manier waarop Karin ons deze omslag heeft helpen te bereiken!  

John Wisman & Bartek Nowicki

Apotheek de Linge in Opheusden

Februari 2019

John Wisman en Bartek Nowicki over Karin Starink van Helman & Partners

(bekijk alle referenties))

Lillian Elwuar

Ik was toe aan een carrièreswitch maar wist totaal niet in welke sector ik het moest zoeken. Karin kwam op mijn pad en na een leuk en gezellig intakegesprek zijn we het traject samen aangegaan. Tijdens mijn sessies met Karin ontving ik nieuwe inzichten, eyeopeners en motivatie om door te gaan in mijn zoektocht.

Lillian Elwuar

Kindergarden

Amsterdam 20 januari 2019

(bekijk alle referenties)

C. Schneider – Apotheker

Teamtraining in de apotheek

Wij hebben een beroep gedaan op Helman & Partners voor een teamtraining in de apotheek. Centraal voor ons staat samenwerking op de werkvloer in een klein team waarbij je in sterke mate op elkaar bent aangewezen. Het is van evident belang dat ieders activiteiten op elkaar aansluiten. Wanneer er gaten vallen, lees werk niet wordt gedaan heeft een ander daar direct last van.

Centraal tijdens de training stond het erkennen van de afhankelijkheid van elkaar, het aansturing en terugkoppelen van werkzaamheden, luistervaardigheden met als resultaat verhoging van de arbeidsvreugde.

Tijdens de training was Karin uitstekend in staat de problemen op de werkvloer naar boven te krijgen en anderzijds ook op een voor iedereen prettige en respectabele manier bespreekbaar te maken. Aan de hand van door de medewerkers aangedragen praktijkvoorbeelden werd naar oplossingsrichtingen gezocht welke voor de medewerkers het beste uitvoerbaar waren zonder afbreuk te doen aan de werkzaamheden binnen de apotheek.

Bij een van de sessies was ook een acteur aanwezig. Zijn rollenspel werd als zeer zinvol ervaren en hij weet een ieder in zijn waarde te laten. De meeste medewerkers zijn normaal niet zo gecharmeerd van een rollenspel maar nu deed iedereen enthousiast mee.

Na een tweetal sessies heeft de teamtraining geleid tot een efficiëntere taakverdeling op de werkvloer, een hoger rendement van de werkzaamheden, een vermindering van de ervaren werkdruk alsmede een hechtere samenwerking.

Carlo Schneider

Laren 5 januari 2018

(bekijk alle referenties)