Team coaching voor het verhogen van de effectiviteit

Bij team coaching binnen een organisatie is het doel het versterken van de samenwerking en het verhogen van de effectiviteit.

Benutten van elkaars kwaliteiten

Het beoordelen en veranderen van de eigen gedragingen binnen de groep en het verbeteren van de communicatievaardigheden tussen de teamleden vormen de kern van de team coaching sessies. Deelnemers worden zich bewust van hun eigen gedrag en de invloed hiervan op anderen. Ze ervaren dat discussies vaak ontstaan op basis van gedrag. Ook bij onenigheid of verschil van inzichten binnen het team kan deze vorm van team coaching uitkomst bieden.

Team coaching maakt slagvaardig

In samenwerking met de opdrachtgever worden de doelstellingen vastgesteld en het programma bepaald. De deelnemers gaan intensief met elkaar in gesprek. Door elkaar de ruimte te geven en situaties vanuit het perspectief van collega’s te bekijken, ontstaan onderling respect en begrip. Na de training zijn de deelnemers slagvaardiger en beter in staat draagvlak te creëren bij collega’s.

Mogelijke doelen bij team coaching:

  • Inzicht in het eigen gedrag en dat van anderen
  • Vergroten van onderling respect en begrip
  • Verbeteren van de communicatie
  • Verbeteren van de samenwerking
  • Vergroten van de effectiviteit van het team

Meer weten?
E-mail Karin of bel 06 53 49 76 20