Werkwijze

Gedragsverandering & communicatievaardigheden als doel

Karin werkt op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect. De invulling van coachingtrajecten en trainingen stelt ze in overleg met de klant vast aan de hand van de gewenste doelen. De analyse van de situatie en de persoon of het team, het vaststellen van de benodigde gedragsverandering en oefeningen in de praktijk maken onderdeel uit van elk traject.

Analyse als vertrekpunt

Een praktische analyse van de communicatievaardigheden en gedragingen van individu en/of team vormt de basis voor de gedragsverandering die nodig is voor de functioneringsverbetering. Als externe trainer en coach is Karin in staat deze objectief te beoordelen. Ook benoemt ze de barrières die de ontwikkeling in de weg staan. Vervolgens formuleert Karin samen met de klant de stappen naar oplossingen.

Gedragsverandering

In verschillende sessies wordt gewerkt aan gedragsverandering en het verbeteren van de communicatietechnieken. Verschillende tools ondersteunen daarbij. Bijvoorbeeld intensieve gesprekken en gecertificeerde analyse- en coachingmethoden. De sessies hebben altijd een directe link naar de praktijk. Zo kunnen mensen direct aan de slag met hetgeen ze hebben geleerd.

Oefening

Het is belangrijk dat de nieuwe inzichten en technieken direct in de praktijk worden gebracht. Zo worden ze werkelijk deel van de gecoachte. In een beschermde omgeving worden communicatievaardigheden geoefend. Bijvoorbeeld met een-op-een gesprekken met Karin of door verhelderende rollenspellen met een professionele acteur. Ook krijgt de gecoachte of het team opdrachten mee, die in een echte werksituatie moeten worden uitgevoerd.

Locatie

Bij de sessies is het belangrijk is dat de mensen en team zich op hun gemak voelen. Dat kan in hun eigen omgeving zijn, bij Helman & Partners in Laren of bijvoorbeeld in een conferentiehotel op de Veluwe of aan zee.


Tools voor doelgerichte coaching en training

Verschillende tools worden door Karin ingezet om het gedrag en de communicatievaardigheden van individuen en van teams te analyseren en naar een hoger niveau te brengen.

Om inzicht te krijgen in de beweegredenen, behoeftes en kwaliteiten worden intensieve gesprekken gevoerd en waar nodig worden analyses volgens MDI, Management Drives of Real Drives tools gebruikt.

Gesprekken

Tijdens de coaching gesprekken geeft Karin een realistische kijk op uw motieven en beweegredenen, behoeftes en kwaliteiten. Met haar doortastende analytische vermogen identificeert ze jouw sterke punten en benoemt ze samen met je de issues die in de weg staan bij jouw ontwikkeling.

Je wordt geconfronteerd met uw eigen gedrag en manier van denken en hoe jij daarmee jouw eigen omgeving beïnvloedt. Karin geeft richting en motiveert je tot nadenken en het ondernemen van actie. Praktisch en doelgericht.

MDI tools

MDI TTI www.grafiek helman.nlMDI is een beproefde methode voor persoonlijkheids­analyse. MDI verschaft vaak verrassende kennis over jezelf. Een aantrekkelijke tool die door Helman & Partners wordt ingezet bij personal coaching en loopbaanbegeleiding. MDI biedt handvatten bij het opstellen van een plan ter verbetering van jouw persoonlijke effectiviteit en het vaststellen van het eigen groeipad.
Meer over MDI of TTSI

Management Drives en Real Drives

realdrives - www.helman.nlDe Management Drives en de Real Drives methoden worden gebruikt om individuen en teams inzicht te geven in hun eigen drijfveren en in de drijfveren van anderen. De methoden laten zien waarom mensen doen wat ze doen. Hierdoor worden zowel jouw gedragingen als het gedrag van collega’s inzichtelijk en bespreekbaar. Door vervolgens aan de slag te gaan met gedragsaanpassingen wordt de effectiviteit van personen en van het team verhoogd.
Meer over Realdrives

Rollenspellen

Bij coaching en training kan gebruik worden gemaakt van een acteur. Door middel van een rollenspel wordt het functioneren expliciet gemaakt. Daarna kan gedragsverbetering gemakkelijker plaatsvinden. Ook lastige situaties worden nagespeeld om de geleerde communicatievaardigheden en het gewenste gedrag te oefenen.

Meer weten?
E-mail Karin of bel 06 53 49 76 20