Verschillende tools worden door Karin ingezet om het gedrag en de communicatievaardigheden van individuen en van teams te analyseren en naar een hoger niveau te brengen.

Om inzicht te krijgen in de beweegredenen, behoeftes en kwaliteiten worden intensieve gesprekken gevoerd en waar nodig worden analyses volgens MDI, Management Drives of Real Drives tools gebruikt.

Gesprekken

Tijdens de coaching gesprekken geeft Karin een realistische kijk op uw motieven en beweegredenen, behoeftes en kwaliteiten. Met haar doortastende analytische vermogen identificeert ze jouw sterke punten en benoemt ze samen met je de issues die in de weg staan bij jouw ontwikkeling.

Je wordt geconfronteerd met uw eigen gedrag en manier van denken en hoe jij daarmee jouw eigen omgeving beïnvloedt. Karin geeft richting en motiveert je tot nadenken en het ondernemen van actie. Praktisch en doelgericht.

MDI tools

MDI TTI www.grafiek helman.nl
MDI is een beproefde methode voor persoonlijkheids­analyse. MDI verschaft vaak verrassende kennis over jezelf. Een aantrekkelijke tool die door Helman & Partners wordt ingezet bij personal coaching en loopbaanbegeleiding. MDI biedt handvatten bij het opstellen van een plan ter verbetering van jouw persoonlijke effectiviteit en het vaststellen van het eigen groeipad.
Meer over MDI of TTSI

Management Drives en Real Drives

realdrives - www.helman.nl
De Management Drives en de Real Drives methoden worden gebruikt om individuen en teams inzicht te geven in hun eigen drijfveren en in de drijfveren van anderen. De methoden laten zien waarom mensen doen wat ze doen. Hierdoor worden zowel jouw gedragingen als het gedrag van collega’s inzichtelijk en bespreekbaar. Door vervolgens aan de slag te gaan met gedragsaanpassingen wordt de effectiviteit van personen en van het team verhoogd.
Meer over Realdrives

Rollenspellen

Bij coaching en training kan gebruik worden gemaakt van een acteur. Door middel van een rollenspel wordt het functioneren expliciet gemaakt. Daarna kan gedragsverbetering gemakkelijker plaatsvinden. Ook lastige situaties worden nagespeeld om de geleerde communicatievaardigheden en het gewenste gedrag te oefenen.

Meer weten?
E-mail Karin of bel 06 53 49 76 20