Maurice Koster – Senior opleidingsmanager Yuverta

 

Het afgelopen jaar zijn we gaan samenwerken met HELMAN & PARTNERS. Onze onderwijsinstelling kent al jarenlang een laag verzuim op locatie en daar zijn we trots op! Een betrokken team, met een hoge mate van bereidheid om iedere dag van betekenis te zijn voor onze studenten. De afgelopen jaren neemt de ervaren druk bij het team van docenten toe. Werkdruk in het mbo is dan ook een actueel onderwerp. Als onderwijsinstelling proberen we hierop te organiseren. Zo werken we met het team aan ons onderwijskundig verhaal, met daarbij expertiseteams die elkaar vinden op inhoud en met elkaar optrekken op thema’s. Elkaar ontmoeten en kennisdeling is hierbij belangrijk. Samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge verwachtingen. Dit lijkt zo vanzelfsprekend, maar vraagt reflectie van eenieder die hier onderdeel van uitmaakt. Wat is mijn bijdrage/ rol in het grotere geheel en waar liggen mijn talenten, maar ook ontwikkelpunten? In de dynamische wereld van het mbo, is de hulpvraag stellen belangrijker dan ooit tevoren. De grotere ondersteuningsbehoefte op locatie hangt ook samen met de intrede van Corona. Druk op organisatie, het gemis van elkaar ontmoeten en een onzeker perspectief, hebben gemaakt dat we met momenten wat uit balans zijn geraakt. 

Wij voelden sterk de behoefte hier actief op te organiseren en een aanbod in begeleiding op team- en individueel niveau te bieden. Karin Starink van HELMAN & PARTNERS vult een deel van deze coaching en begeleiding in en daar zijn we als organisatie erg te spreken over. Een sterke herkenbare lijn met veel zorgvuldigheid en aandacht voor het individu. De processtappen zijn doordacht en geven inzicht in wat nodig is. Eigenaarschap ligt bij de professional en instrumenten als een MDI-analyse en de inzet van een acteur zijn helpend in het proces. Karin heeft aandacht voor de mens en het ‘probleem’. Ze is duidelijk naar de organisatie in wat nodig is om een goed begeleidingstraject op te kunnen zetten. Karin stemt af, zonder inhoudelijk inzage te geven in de gesprekken en de inzichten die ontstaan. Dit maakt dat ze integer en betrouwbaar is en daarmee een veilige omgeving creëert voor de organisatie en het individu.

De trajecten die Karin bij ons op locatie heeft begeleid, hebben geresulteerd in collega’s die weer vertrouwen hebben gekregen in de werkzaamheden en de toekomst. Haar vermogen tot relativering, het creëren van een gezellige omgeving en de duidelijkheid die ze biedt, maakt dat er daadwerkelijk stappen gezet worden.

Wij geven er graag een vervolg aan, met aandacht voor onze toppers die zo waardevol zijn voor onze organisatie.

@ Karin Starink: Dank voor de prettige samenwerking!  

Maurice Koster 
Senior opleidingsmanager Yuverta mbo